Ψυχολογία – Συνταξιοδότηση και Ψυχική υγεία

Ψυχολογία – Συνταξιοδότηση και Ψυχική υγεία

Η συνταξιοδότηση σημαίνει για πολλούς ανθρώπους μία βαθιά τομή, που μεταβάλλει ριζικά τη ζωή τους. Η ζωή στην “αποστρατεία” εμφανίζει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.

Ένα μειονέκτημα είναι ότι η έξοδος από την επαγγελματική ζωή σημαίνει συχνά περιορισμό των οικονομικών δυνατοτήτων, αφού τα έσοδα από τη σύνταξη είναι συνήθως χαμηλότερα.  Επίσης άλλο ένα μειονέκτημα είναι ότι μπορεί να αλλάξει η σχέση του ζεύγους. Αυξάνεται ο χρόνος συνύπαρξης του ζευγαριού, πράγμα που δε γίνεται σε κάθε περίπτωση αποδεκτό από ολους.

Ως προς τα πλεονεκτήματα υπάρχει αρκετός ελεύθερος χρόνος που μπορεί να αξιοποιηθεί π.χ. εθελοντική προσφορά, χόμπι, κ.λ.π. Επίσης άλλο ένα θετικό της ζωής στην <<αποστρατεία>> είναι η απαλλαγή από το στρες που συνδέονται με την επαγγελματική δραστηριότητα.

 

Μπανιάς Δρόσος-Σωτήριος
Ψυχολόγος Μ.Φ.Η. Νεφέλη – Ιόλη – Ελευθερώτρια
Πτυχιούχος Ψυχολογίας
City University Of Seattle Η.Π.Α