Φωτογραφίες των Μονάδων μας:

Μέσω των παρακάτω συνδέσμων μπορείτε να δείτε φωτογραφίες των Οίκων Ευγηρίας του Ομίλου:

"Ιόλη" Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων

Ελευθερώτρια:

(Υπό κατασκευή)

ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΡΙΑ - ΛΟΓΟΤΥΠΟ

Όμορφη Νεφέλη:

(Υπό κατασκευή)

Omorfi Nefeli Care Unit