Ψυχολογία – Συνταξιοδότηση και Ψυχική υγεία

Ψυχολογία – Συνταξιοδότηση και Ψυχική υγεία Η συνταξιοδότηση σημαίνει για πολλούς ανθρώπους μία βαθιά τομή, που μεταβάλλει ριζικά τη ζωή τους. Η ζωή στην «αποστρατεία» εμφανίζει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Ένα μειονέκτημα είναι ότι η έξοδος από την επαγγελματική ζωή σημαίνει συχνά περιορισμό των οικονομικών δυνατοτήτων, αφού τα έσοδα από τη σύνταξη είναι συνήθως χαμηλότερα.  Επίσης άλλο ένα μειονέκτημα είναι ότι μπορεί…