Ψυχολογία – Όταν η αντιπαράθεση δεν ωφελεί

Ψυχολογία – Όταν η αντιπαράθεση δεν ωφελεί Η αντιπαράθεση με το περιβάλλον (οικογενειακό, κοινωνικό κ.λ.π) είναι πολύ επίπονη για τους ασθενείς με άνοια. Η ανταπόκριση τρίτων απαιτεί προσπάθεια, όταν οι απαιτήσεις αυτές κατανοούνται με βραδείς ρυθμούς ή και καθόλου. Εξίσου δύσκολη είναι η εκτέλεση των καθημερινών δραστηριοτήτων, όταν η κατανόηση του σκοπού και της χρήσης…