Ψυχολογία – Όταν η αντιπαράθεση δεν ωφελεί

Ψυχολογία – Όταν η αντιπαράθεση δεν ωφελεί

Η αντιπαράθεση με το περιβάλλον (οικογενειακό, κοινωνικό κ.λ.π) είναι πολύ επίπονη για τους ασθενείς με άνοια.

Η ανταπόκριση τρίτων απαιτεί προσπάθεια, όταν οι απαιτήσεις αυτές κατανοούνται με βραδείς ρυθμούς ή και καθόλου. Εξίσου δύσκολη είναι η εκτέλεση των καθημερινών δραστηριοτήτων, όταν η κατανόηση του σκοπού και της χρήσης των αντικειμένων είναι όλο και πιο δύσκολη. Επομένως να αποφεύγετε οτιδήποτε σημαίνει επιπρόσθετο στρες για τους ασθενείς. Η υπομονή και η προσοχή πρέπει να συνοδεύουν όλες τις παρεμβάσεις. Επίσης δεν πρέπει να απαιτείτε από έναν ασθενή με άνοια περισσότερα από αυτά που μπορεί να κάνει. Για να κατανοήσετε τον κόσμο του ασθενούς, πρέπει να αποφεύγετε τις αντιπαραθέσεις κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης. Μην προσπαθείτε να πείσετε τον ασθενή σας ότι η πραγματικότητα είναι μια άλλη από αυτή που πιστεύει, χρησιμοποιώντας λογικά επιχειρήματά.

Λόγου της φύσης της ασθένειας, ο ασθενείς σας δεν μπορεί να κατανοήσει τα επιχειρήματα σας, όσο απλά και λογικά μπορεί να ακούγονται.

 

Μπανιάς Δρόσος Σωτήριος
Ψυχολόγος Μ.Φ.Η. Ιόλη – Μ.Φ.Η Νεφέλη
Πτυχ. Ψυχολογίας
City University Of Seattle Η.Π.Α